Szachownica

Rozpowszechnione są w pasie klimatu umiarkowanego Europy, Azji i Ameryki Północnej. Zasiedlają przeważnie wyżynne i górskie łąki, hale, zarośla kosodrzewiny o przechodzone lasy. Są też gatunki rosnące w nizinnych lasach i na podmokłych łąkach. Nadające się na skalniak gatunki pochodzą w większości z terenów...