Jak korzystać z kompostownika?

Jak korzystać z kompostownika?

Kompostownik powinien znajdować się w każdym ogrodzie. Pomaga zagospodarować odpadki z ogrodu oraz gospodarstwa domowego, a także pieniądze. I jest ekologiczny.

Kompostownik to pojemnik, w którym przebiega kompostowanie. Proces ten polega na rozkładzie odpadów organicznych przez mikroorganizmy. Do kompostownika wrzucone mogą zostać wyłącznie odpady biodegradowalne. Są nimi skoszona trawa, chwasty, opadłe liście, opadłe z drzew i krzaków owoce, opadłe gałęzie lub przycięte uschłe gałązki, warzywa, obierki warzyw i owoców, skorupki jaj, herbata, kawa, popiół z grilla, odchody zwierzęce, a także tektura i czysty papier bez farby drukarskiej. Nie można wrzucać do kompostownika cytrusów, ani ryb, mięsa i kości. W wyniku tlenowego rozkładu (butwienie) odpadów roślinnych i zwierzęcych w kompostowniku powstaje kompost. Jest to bardzo dobry jakościowo naturalny nawóz, zwany humusem. Dobry kompost wygląda jak wilgotna czarna ziemia.

Warto zaopatrzyć się przynajmniej w dwa kompostowniki. Wtedy wykorzystamy kompost efektywnie. Gdy w jednym kompostowniku będą już zachodziły procesy biologiczne, można zacząć zapełniać drugi. Kompost można dodawać do gleby wiosną i jesienią. Najpierw trzeba rozsypać cienką lub grubszą warstwę i wymieszać go z ziemią.

Kompostowniki mogą być otwarte, zamknięte lub rotacyjne. Kompostowniki otwarte są wykonane z drewnianych belek lub plastikowe. Tworzą rodzaj skrzyni bez dna i pokrywy. Kompostowniki zamknięte są najczęściej wykonane z plastiku. Mają dno i pokrywę oraz szczeliny przewietrzające. Są nazywane kompostownikami termoizolacyjnymi. Kompostowniki rotacyjne natomiast mają postać zamkniętej beczki zawieszonej na konstrukcji, dzięki której mogą się obracać. To daje lepsze napowietrzenie zawartości. Te kompostowniki są zazwyczaj wykonane z plastiku lub metalu. Wybierając lub samemu budując kompostownik zawsze trzeba zwrócić uwagę na przerwy między deskami, by powietrze bez trudu docierało do każdego miejsca. Wysokość zaś powinna być taka, aby łatwo można było zamieszać zawartość kompostownika. Pojemność kompostownika trzeba dobrać do wielkości ogrodu i ilości przewidywanych odpadów. Na 1m2 ogrodu przypada 1l pojemności kompostownika. Warto doliczyć do tego zapas pojemności na ok. 200l.

Miejsce, w którym ma stanąć kompostownik lub kilka kompostowników nie pozostaje bez znaczenia. Najlepiej ustawić kompostownik w części, która będzie oddzielać resztę ogrodu, np. poprzez naturalne ogrodzenie z krzewów. Miejsce to nie powinno być mocno nasłonecznione i dobrze jeśli będzie się znajdować na lekkim wzniesieniu, by nie dochodziło do zbyt dużego zawilgotnienia. Gleba powinna być nieprzepuszczalna, aby biomasa z kompostownika nie była wymywana przez deszcz.

Najpierw warto położyć na dno kilka pociętych gałęzi i przysypać ziemią lub torfem. Jeśli kompostownika używamy po raz pierwszy, to możemy dodać trochę dojrzałego kompostu, jeśli któryś z naszych sąsiadów takim dysponuje lub zastosować preparat z odpowiednimi szczepami bakterii. Kompost uzyskuje się po ośmiu lub dwunastu miesiącach. Co dwa miesiące dobrze jest go zamieszać. Powinien on przypominać zapachem leśną ściółkę. Na zimę trzeba kompostownik przykryć folią.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *