Przyczepka samochodowa do podstawowych potrzeb

Przyczepka samochodowa do podstawowych potrzeb

Przyczepka samochodowa przydaje się w wielu sytuacjach. Często mamy coś do przewiezienia, na przykład rośliny ogrodowe czy drzewka i właściwie zostaje nam tylko bagażnik, który okazuje się zbyt mały. Z drugiej strony nie chcemy wynajmować transportu, bo to zbyt duże i niepotrzebne koszty. Przyczepka więc to dobry pomysł, ale przed zakupem powinniśmy się co nieco o niej dowiedzieć.

Podstawowe informacje

Przed kupnem przyczepy musimy pamiętać, że prawo jazdy kategorii B ogranicza tak zwaną DMC, czyli dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów, jaka w naszych realiach wynosi 3500 kg. Oznacza to więc, że łączna dopuszczalna masa całkowita (czyli DMC) przyczepy oraz samochodu, nie może być wyższa niż 3500 kg. W przypadku jednak przyczepek lekkich, o których zaraz będzie mowa, jest to możliwe.

Przyczepa lekka

Przyczepy samochodowe lekkie nie przekraczają 750 kg. To ważne, szczególnie jak weźmiemy pod uwagę wymóg posiadania hamulca najazdowego, bo ten rodzaj przyczepki nie musi go mieć. Jednakże, dzięki postanowieniom Konwencji Wiedeńskiej, jak ciągniemy przyczepkę lekką, to całkowita dopuszczalna masa pojazdów może wynosić 4250 kg. W takiej sytuacji 3500 przypada na samochód, 750 kg zaś na przyczepkę lekką. To jest właśnie ten wyjątek, o którym mówiliśmy we wcześniejszym fragmencie.

auto-1006216_960_720

Przyczepa ciężka

Kolejny rodzaj to przyczepka ciężka. Taka przyczepa musi mieć hamulec najazdowy, ale nie są to jedyne wymogi. Prawo mówi bowiem, że hamulec przyczepy musi zostać uruchomiony z miejsca kierowcy pojazdu ciągnącego, tymczasem hamulec najazdowy tak nie działa. W tej sytuacji zastosowano współczynnik DMC pojazdu ciągnącego do DMC przyczepy, jaki ma hamulec najazdowy, a którego wartość musi mieć co najmniej 1,33:1.

Jak sprawdzić czy tak jest? Na początek należy podzielić DMC pojazdu ciągnącego przez 1,33, żeby sprawdzić, od jakiej wartości DMC przyczepki z hamulcem nasze auto będzie o 33% cięższe. W ten sposób może spełnić proporcję 1,33:1. W przypadku przyczepek ciężkich nie ma żadnych wyjątków. DMC auta i przyczepy musi wynosić 3500 kg i ani kilograma więcej.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *